Les nostres vies de comunicació.

Barcelona en Comú, a nivell de districte de Sant Martí, vol posar a la vostra disposició diferents canals per rebre i recollir informacions i propostes.

Els canals que us oferim són:

Esperem que us puguin ser útils per rebre i transmetre informació i propostes a l’organització.