La situació del turisme al districte de Sant Martí i la seva regulació.

El nou Pla Especial de Regulació d’Allotjaments Turístics (PEUAT) té per objectiu reglar el número d’allotjaments turístics per fer-los compatibles amb el descans, la mobilitat, el medi ambient i la mixtura d’usos en els espais públics de la ciutat.

El Pla destaca que algunes conseqüències directes del turisme als barris són:

 • afectació directa sobre la tipologia de serveis comercials.
 • pujada dels preus dels habitatges i dels lloguers.
 • rebaixa del número de residents i, per tant, de la quantitat i qualitat dels equipaments de proximitat.

A l´hora de fer la regulació del turisme, l’Ajuntament ha posat sobre paper la diferent pressió del turisme al llarg de la ciutat. Tal com es pot veure a l´informe,  mentre la mitjana de la relació entre els allotjaments turístics i allotjament residencial és del 6,4% (mentre la d’habitatge social és només 1,5%!!) en alguns barris es dispara fins al 38% (Diagonal Mar i Front Marítim), el 50% (Dreta de l’Eixample) o bé el 53% (Gòtic). A més a més, hi ha vuit zones on el nombre de places per a turistes supera el de veïns i veïnes.

Aquestes dades contrasten amb zones com Baró de Viver, Can Peguera o Ciutat Meridiana on el número de places és zero.

Així, com la situació de partida de cada zona és tan diferent, el PEUAT planteja tres situacions sobre l’evolució futura del número de places turístiques:

 • zones on es permetrà un creixement sostenible.
 • zones on es mantindrà l’oferta d’allotjaments turístics existents.
 • zones on s’avançarà cap el decreixement.

Si analitzem els barris del nostre districte de Sant Martí veurem que la relació entre places d’allotjament turístic i veïns i veïnes és molt dispar:

El turisme al districte

 • Un barri, Diagonal Mar, té més d’un terç de places d’allotjament turístic que veïns i veïnes; concretament un 38%.
 • Dos barris, El Parc i la Llacuna del Poblenou i La Vila Olímpica del Poblenou tenen un 23% i un 14% respectivament de places d’allotjament turístic en relació al número de veïns i veïnes.
 • Poblenou té un 11%
 • Camp de l’Arpa està al voltant de la mitjana de la ciutat de Barcelona
 • El Clot, Provençals del Poblenou, el Besòs i el Maresme, Sant Martí de
  Provençals i la Verneda i la Pau són els barris del nostre districte amb menys proporció de places turístiques. Concretament, els barris del districte amb menys places
  turístiques són Sant Martí de Provençals i la Verneda i la Pau amb un 0,15% i un  0,10% respectivament de places d’allotjament turístic en relació al número de veïnes i veïnes.gràfic turisme barcelona gran

 

 

 

 

 

 

Amb aquestes dades a la ma, no hi ha dubte que cal una reordenació de les places turístiques a la ciutat de Barcelona. En alguns llocs caldrà reduir el número de places d’allotjament en turístic i, en d’altres, cal afavorir-ne la seva creació.

Si tens propostes concretes: decidim.barcelona

Pots veure un resum de la situació del turisme a la ciutat de Barcelona en aquesta infografia del diari Ara realitzada a partir de les dades de l´informe:  http://images.ara.cat/2016/01/12/societat/grafic1_1502859911_193620_1875x1678.jpg

Enllaç a un document d’anàlisi i de treball: http://premsa.bcn.cat/download/peuat.pdf