Arxiu mensual: novembre de 2016

LA SUPERILLA, UN ENTORN SALUDABLE

Com a veïna del Poblenou i metgessa especialista en salut pública, vull mostrar el meu suport a la superilla que s’acaba de posar en marxa i defensar-la des d’un punt de vista de salut.superilla imatge web

En primer lloc, aclarir quins són els principals factors que determinen la nostra salut, més enllà dels serveis sanitaris:

  1. Factors relacionats amb el context físic (urbanisme, habitatge, disponibilitat d’espais verds, qualitat de l’aire, mobilitat i transports,…)
  2. Factors relacionats amb el context socioeconòmic (renda familiar, condicions de treball, pensions,…).

Les conductes relacionades amb la salut venen determinades principalment per les característiques d’aquests factors físics i sòcioeconòmics.

Parlem d’entorns saludables per descriure aquells espais en què l’entorn físic promou un estil de vida saludable i una bona salut. La superilla es un clar exemple del que pot ser un entorn favorable. Veiem per què és així:

  1. La reducció del trànsit a la superilla, eliminant trànsit de pas, pot traduir-se en els següents beneficis:superilla-funcionament 1473068182734

– La reducció de la contaminació al barri. Les mesures de la qualitat de l’aire mostren nivells massa alts de contaminació, molt per sobre de ciutats com Londres o París. Tot i que compleix la majoria dels límits màxims establerts per la UE, incompleix la majoria de límits recomanats de la OMS. S’estima que només la contaminació per PM10 causa unes 3.500 morts prematures cada any a l’àrea metropolitana i comporta una reducció de l’esperança de vida al conjunt de la societat, a banda d’altres malalties principalment respiratòries i cardíaques.

– La reducció del soroll. A Barcelona, durant el dia, el 40% de la població està exposada a uns nivells de soroll superiors al valor límit establert per la OMS i la Unió Europea a l’exterior. Els estudis científics demostren que l’exposició a un soroll crònic augmenta l’estrès, la pressió arterial, les malalties cardíaques, els símptomes depressius i ansietat i redueix la qualitat de la son. En infants, s’ha vist que també augmenta l’estrès, els símptomes d’hiperactivitat, redueix la capacitat d’aprenentatge i l’èxit escolar.

– La reducció de les lesions per trànsit. A menor intensitat de trànsit, menor probabilitat de col·lisió i lesió de trànsit i, en cas de lesió, la velocitat de circulació és menor i les lesions són de menor gravetat. A més, es millora la percepció de seguretat viària per part dels vianants.

          2. La reducció d’espai del vehicle privat i recuperació per als vianants, que pot derivar-se en:

– Un increment de l’activitat física en adults i en infants, important en una ciutat on 1 de cada 5 infants i adolescents presenta obesitat o risc de sobrepès. Les persones que viuen en barris més “caminables” pesen menys que les persones que viuen en altres barris.

– Un increment de l’ús de l’espai públic pels veïns i veïnes, augmentant la cohesió social i reduint l’aïllament social, el que es tradueix en una millora de la salut mental d’aquestes persones.

– Més a llarg termini, és un espai susceptible de ser utilitzat per altres usos diferents al del trànsit, com poden ser la creació de nous espais verds, important en  una ciutat amb escassedat d’espais verds en el seu àmbit urbà. Els espais verds se sap que actuen com a termoreguladors, reduint la calor a l’estiu i el fred a l’hivern i, per tant, reduint l’efecte perjudicial de les temperatures extremes sobre la salut. A més, la vegetació també millora la qualitat de l’aire doncs capta contaminants ambientals i té efectes positius sobre la salut mental i les relacions socials.

En resum, la implantació de la superilla del Poblenou – i de la resta de superilles a la ciutat – és una política de salut pública que pot millorar l’estat de salut de la població. Tot i que caldrà avaluar els seus efectes sobre la salut al context de Barcelona, els estudis científics disponibles suggereixen que les superilles poden tenir molts efectes beneficiosos sobre la salut dels veïns i veïnes.

Ana Novoa, Metgessa especialista en salut pública

 

Informació tècnica:

La superilla és un conjunt de 3×3 illes de la trama Cerdà. Té com a objectius alliberar espai ara destinat al cotxe, incrementar els espais verds i reduir la contaminació de l’aire i l’acústica.

Un dels grans objectius és contribuir a la reducció del 21% del trànsit com estableix el PMU aprovat el 2013, juntament  amb altres accions de millora de transport públic com xarxa de busos ortogonal i connexió del tramvia