a) La gent de Bcomú al Govern del Districte de Sant Martí.

a4 consellers 1617

a4 consellers 1617 pg2